Make your own free website on Tripod.com

STARGATE SG-1 EPIZÓD KALAUZ

1. szezon 1997-98.

+ 1-2.CHILDREN OF THE GODS - AZ ISTENEK GYERMEKEI
Hammond tábornok visszahívja a szolgálatba a visszavonult O'Neill ezredest, hogy egy titkos mentőakciót vezessen, mivel nagy valószínűséggel az Abydoson él még Daniel Jackson. Az Abydoson találkozik is a tudóssal, aki egy részletes hieroglifákkal írott térképet fedezett fel, ami azt jelenti, hogy ezek a csillagkapuk az egész galaxis felé nyitva állnak. Ezzel az SG-1 csapat álma, hogy a csillagkapun át a világegyetembe utazzanak, valósággá válik.
 
 

+ 3. THE ENEMY WITHIN - AZ ELLENSÉG KARMAIBAN
O'Neill ezredes a földönkívüli Teal'c-t kívánja bevenni az SG-1 csapatba, aki az életét kockáztatta, hogy megmentse az embereket. Ám Hammond tábornok nem támogatja az ötletet. Kawalsky hadnagyot súlyos fejfájás gyötri. Kiderül: agyát egy földönkívüli lárvája kezdi uralni, amely az ő segítségével a csillagkapun kíván átkelni...
 
 

+ 4. EMANCIAPTION - EMANCIPÁCIÓ
A Simarka bolygón a csapat megismerkedik a Shavadaiokkal, akik a földön élő mongolok őseire emlékeztetnek. Társadalmukban a nőknek alárendelt szerep jut.A bolygó lakóinak életét gyökeresen megváltoztatja, amikor a náluk található fájdalomcsillapító anyagért cserébe SG-1 fegyverekhez jutnak. Sam a női egyenjogúság képviseletében lép fel és majdnem áldozatul esik elveinek.
 
 

+ 5. THE BROCA DIVIDE - A SÖTÉTSÉG HATÁRÁN
Két SG-csapat érkezik egy különös világba, amely fény és árnyék szerint van kettéosztva. Lakói a fényes oldalon fejlett civilizációban élnek. A sötét oldalon élőket azonban állati ösztönök vezérlik.Kiderül, hogy a lakosok egy vírus által primitiv ?semberekké váltak. A gyógyszert mielőbb meg kell találni, mert a kór már az SG-csapatban is felüti a fejét...
 
 

+ 6. FIRST COMMENDMENT - AZ ELSŐ PARANCSOLAT
O'Neillt és csapatát az SG-9 felkutatására küldik a Csillagkapun túlra. A bolygón kiderül: a fegyveres egységet a helyi lakosság isteneknek nézte. Vezetőjük, Jonas Hanson kapitány azonban véletlen szerzett hatalmával visszaélt és a bolygó isteneként kívánt uralkodni. Az SG-1 kénytelen felvenni a harcot ellene.
 
 

+ 7. COLD LAZARUS - KRISTÁLYTÜKÖR
Egy különös bolygón az SG-1-es csapat törött kristályokkal teli völgyre bukkan. O'Neill az egyik épen maradt kék kristály energiájától elveszti az eszméletét. Közben a kristály felveszi az ő alakját és a csapattal elindul a Földre. Az idegen megpróbálja felvenni Jack személyiségét is, miközben megpróbálja feldolgozni az emlékeit. Az igazi Jacknek ezután a földön szembesülnie kell önmagával...
 
 

+ 8. THE NOX - A NOX
Az SG csapatra magasrangú kormánytisztviselők gyakorolnak nyomást, akik többet szeretnének a kutatásnál - fejlettebb technológiák konkrét megszerzését akarják. Teal'c egy olyan világra vezeti az SG-1 csapatot, ahol egy álcázóerővel rendelkező teremtmény el. Találkoznak a Nox-szal, egy nem erőszakos emberi fajjal, akik titokzatos kapcsolatban állnak a lénnyel.
 
 

+ 9. BRIEF CANDLE - ÚGY ROHAN AZ IDŐ
Az Argos bolygón egy emberi fajjal találkoznak, akik önmagukat "kiválasztottaknak" nevezik, és akik kicsattanóan egészségeseknek látszanak, és paradicsomi körülmények között élnek. Azonban a népesség hirtelen drámaian elkezd öregedni, és ezeket a tünetek Jacken is megjelennek. A csapatnak kevés ideje maradt a bajra gyógyszert találni.
 
 

+ 10. THOR'S HAMMER - THOR KALAPÁCSA
Az SG-1 csapat igyekszik minél többet megtudni az istenek korábbi földi látogatásairól és szövetségeseket találni a Goa'uldok elleni háborúhoz.. Útjuk során O'Neill és Teal'c egy föld alatti labirintusban fogságba esik, ahol Thor isten hologramjával találkoznak.  Thornak döntenie kell az ő további sorsukról, miközben a labirintusban félelmetes ellenséggel kell megvívniuk.
 
 

+ 11. THE TORMENT OF TANTALUS - TANTALUS KÍNJA
1945-benegy fiatal kutatónak sikerült átjutnia a csillagkapun és a túloldalon rekedt. Az elnök leállíttatta a csillagkapu-kutatásokat, mert azok hibásnak bizonyultak. Vagy mégsem? Az SG-1 csapat kapja a feladatot, hogy a több, mint 50 éve eltűnt csillagutazó nyomait kutassa. Csak a régi titkot őrző asszonytól kaphatnak segítséget, akinek az első szerelme volt ez a férfi. Meg is találják az időközben megöregedett tudóst azon a helyen, amely négy földön kívüli civilizáció találkozási pontja lehetett. De vajon mit ér a tudás, ha ők is ottrekednek? Van-e visszaút?
 
 

+ 12. BLOOBLINES - APÁRÓL FIÚRA
Teal'c múltjának van egy titka, amelyet nem szeretne, ha napvilágra kerülne. Amikor csatlakozott az SG-1-hez, titokban tartotta előttük, hogy családját hátrahagyta a Chulakon, mert attól tartott, hogy kétségbe vonják lojalitását. Ám most issza kell térnie szülőföldjére, a Chu'lak bolygóra, mert a fiának szüksége van rá. Ott azonban válaszút elé kerül. A családját, a barátait vagy önmagát mentse meg a katasztrófától.
 
 

+ 13. FIRE AND WATER - TűZ ÉS VÍZ
Az SG-1 csapat sietve és rémülten menekül el az Oannes bolygóról. Daniel Jacksont utoljára egy lángoszlopban látták eltűnni. Valamennyiüket lesújtotta a tragédia, Daniel elvesztése. Azonban az emlékek annyira elevenek még, és az eltűnés körülményei annyira gyanúsak, hogy a csapat elhatározza, visszatérnek a helyszínre, ahol egy vulkánkitörés során barátjuk eltűnt. Daniel közben egy különös, kétéltű, ember formájú lény, Nem fogságában sínylődik.
 

+ 14. HATHOR - HATHOR
Egy maja piramis feltárásakor a régészek akaratlanul felébresztik évezredes álmából Hathort, az egyiptomi szerelemistennőt, akit Ra 2000 évre elzárt a földtől Az istennő bosszút esküszik és megindul a csillagkapu felé. Célja, hogy átvegye az uralmat a világ felett. Ehhez eszközül a bázis férfiait akarja felhasználni, egy új Goa'uld-fajt akar létrehozni... elsőként O'Neillből.
 
 

+ 15. SINGULARITY - SZINGULARITÁS
Az SG-1 csapat felfedezi, hogy egy bolygó lakosága egy halálos vírus által kipusztult. Egyetlen túlélőt találnak, egy kislányt, aki feleletet adhat a betegség okára. A földön azonban hamarosan egy időzített bombává válik, aki képes a Csillagkapu földi kijáratát elpusztítani. Az SG-1-nek  ezúttal az ártatlan kislány élete és a Stargate-parancsközpont elpusztítása között kell választania.
 
 

+ 16. COR-AI- A COR-AI
Az SG-1 csapat a Byrsára érkezik, ahol Teal'c korábban már járt, mint Apophis gárdistája. Az egyik őslakos azzal vádolja, hogy ő gyilkolta meg az apját. A helyi szokások szerint bíróság elé állítják. A csapatnak azt kell bebizonyítania, hogy ez a Teal'c már nem az az ember többé.
 

+ 17. ENIGMA - A TITOKZATOSAK
Az SG-1 megmenti az elpusztult Tollan bolygó túlélőit, ahol forró hamu és láva elől kell elmenekülniük. A csapat magával hozza őket a földi bázisra, és megpróbál menedékhelyet találni nekik, mielőtt a Pentagon egy kísérleti telepre vinné őket.
 
 

+ 18. SOLITUDES - A JÉG FOGLYAI
A csillagkapu meghibásodik, amikor az SG-1 legénysége egy ellenséges bolygóról próbál menekülni. Teal'c és Daniel sikeresen visszajut a parancsnokságra, Jack O'Neill és Sam Carter viszont egy ismeretlen vidéken, egy jeges szakadékban találja magát, O'Neill ráadásul súlyosan meg is sebesül. Ők azonban nem adják fel a reményt, hogy hazajuthatnak.
 
 

+ 19. TIN MAN - BÁDOGEMBEREK
Az SG-1 csapat a PX3 bolygón elektromos csapdába esik és mindannyian elvesztik az eszméletüket. Amikor magukhoz térnek, megtudják, hogy a megmérgezett bolygó gondnoka kisebb változtatásokat hajtott végre rajtuk. A Földre hazatérve veszik csak észre, hogy robotokká alakították át őket, amelyekbe a saját tudatukat ültették bele.
 
 

+ 20. THERE BUT FOR THE GRACE OF GOD - ISTENI KEGYELEM
Daniel Jackson egy ismeretlen csillagkapu felderítése közben különös fémtükröt talál,amelyet, ha megérint áramütés éri. Hirtelen eltűnik mellőle az SG-1 csapat, és amikor visszatér a Földre  a csillagkapun át, veszi csak észre, hogy egy másik dimenzióban van. Csakhogy ebben a másik világban rémisztő valósággá válik, hogy a Goa'uldok megtámadják a Földet.
 
 

+ 21. POLITICS
Egy szkeptikus szenátor meghallgatásokat szervez az SG-1-gyel, hogy eldöntse, le kell-e bontani és elásni a csillagkaput.
 
 
<

+ 22. WITHIN THE SERPENT'S GRASP - A KÍGYÓ SZORÍTÁSÁBAN
Az SG-1 titokban egy Goa'uld támadóhajóra megy, ahol megtudják, hogy hatalmas támadás készül a Föld ellen.
 


 

ÚJ!Folytatás: Stargate SG-1 Epizód kalauz 2.

vissza